Om oss

Informasjon om klubben, banen og styret.

Selje Golfklubb ble stiftet 30.10.1997. Vi er en relativt ung klubb, men i løpet av disse årene har vi på idealistisk grunnlag lagt ned mye arbeid for å gi alle golfinteresserte et godt tilbud uten store investeringer. På denne måten vil vi inkludere alle - det skal vere rimelig å vere medlem hos oss. Norges billigste klubb?

Vi takkar for mange hyggelige tilbakemeldinger fra medlemmene våre. Klubben vil fremdeles arbeide hardt for å gi alle god og personlig service. Samtidig vil vi legge til rette for at alle skal synes at Selje Golfbane er attraktiv for spill i et rolig, naturfint område. Fjernmedlemmer oppfordrer vi til å legge turen til Selje - vi har mye å by på også utenom golf.

Banen omfatter innmarken til flere småbruk som det ikke lenger var lønnsomt i å drive som tradisjonelle jordbruksareal. Eierne var derfor positive til planene til golfklubben. De såg frem til at området skulle bli slått og stelt, og golfklubben har fått frie hender med hensyn til nødvendig forbedringsarbeid. Den første tiden ble det tatt opp en del grøfter som gjennom årene hadde gått tette, og dette arbeidet er enda ikke ferdig.

Etter at klubben fikk avtale med alle 7 grunneierne, kunne arbeidet med å utvide til 9 hull starte. Arbeidet med fairwayene ble for en stor del gjort i 2002. Om vinteren ryddet dugnadsgjenger småskog på området, og laget broer over Hamreelva. Vinteren 2003 begynte arbeidet på 5 nye greener. Med stor innsats fra nærmedlemmene ble disse planerte og sådd. Etter utvidelsen ble banen enda mer spennende og utfordrende. I november 2004 slopet NGF banen, som nå er en fullverdig 9 hulls konkurransebane.

Tittel Navn
Leder Ola Nordmann
Nestleder Kari Nordmann
Sekretær Ola Nordmann
Kasserer Kari Nordmann
Styremedlem Ola Nordmann